Điều khoản bảo mật

Hoạt động của incatalogue.me được xây dựng trên nền tảng sự tin tưởng giữa Quý khách với đơn vị in ấn chúng tôi. Nhằm bảo mật thông tin cá nhân Quý khách cung cấp cho chúng tôi, Incatalogue.me luôn tuân thủ những nguyên tắc bảo mật sau:

  • Chúng tôi chỉ yêu cầu những thông tin cá nhân mà chúng tôi tin là có liên quan và cần thiết để chúng tôi hiểu rõ các nhu cầu tài chính của Quý khách và thực hiện các nghiệp vụ báo giá in ấn.
  • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm in ấn tốt hơn.
  • Chúng tôi sẽ không tiết lộ các thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ tổ chức bên ngoài nào trừ khi Quý khách đồng ý hoặc do pháp luật yêu cầu hoặc chúng tôi đã thông báo trước cho Quý khách.
  • Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể phải cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng chúng tôi chỉ thực hiện việc cung cấp này đúng thẩm quyền.
  • Chúng tôi đặt mục tiêu lưu trữ thông tin cá nhân của Quý khách một cách chính xác và cập nhật.
  • Chúng tôi duy trì những hệ thống bảo mật nghiêm ngặt được thiết kế để ngăn chặn bất kỳ cá nhân nào, bao gồm cả nhân viên của chúng tôi truy cập bất hợp lệ vào các thông tin cá nhân của Quý khách.

Bằng cách duy trì cam kết của chúng tôi đối với những nguyên tắc trên, incatalogue.me muốn khẳng định rằng chúng tôi luôn trân trọng sự tin tưởng mà Quý khách dành cho chúng tôi.

Bảo mật là công việc của chúng tôi

Mục này quy định các nội dung chi tiết về cách chúng tôi xử lý đối với các thông tin cá nhân mà Quý khách có thể muốn cung cấp cho chúng tôi khi truy cập vào trang web này.

Sử dụng thông tin và tài liệu

Các sản phẩm và dịch vụ được dẫn chiếu trong trang web này chỉ được cung cấp tại các quốc gia và vào thời điểm các sản phẩm và dịch vụ này có thể được bất kỳ thành viên nào của công ty incatalogue.me cung cấp một cách hợp pháp. Các tài liệu đăng tải trên những trang này không nhằm phục vụ cho các cá nhân sinh sống hoặc cư trú tại các quốc gia giới hạn việc cung cấp của các sản phẩm này của chúng tôi. Các cá nhân truy cập vào các trang web này phải khai báo thông tin về bản thân và phải tuân thủ các hạn chế có liên quan.

Bản quyền và thương hiệu

Các tài liệu trên trang web này được bảo vệ bản quyền. Không ai được sửa đổi, sao chép, ghi lại trong bộ nhớ điện tử, chuyển dịch, mô phỏng, phát tán, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ phần nào của những tài liệu này mà không được incatalogue.me chấp thuận trước bằng văn bản.

Các trang web liên kết

Công ty in ấn và bất kỳ thành viên nào khác của công ty incatalogue.me không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thiết kế của bất kỳ trang web nào khác liên kết đến trang này. Khi Quý khách truy cập và sử dụng những trang web khác liên kết đến trang này, Quý khách sẽ phải tự chịu các rủi ro và tuân theo những điều khoản và điều kiện sử dụng áp dụng cho sự truy cập/sử dụng đó.

Bảo mật dữ liệu

Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Công ty in ấn incatalogue.me luôn cố gắng đảm bảo dữ liệu cá nhân của quý khách được bảo vệ để không bị truy cập trái phép hoặc tình cờ, bị xử lý hoặc xóa bỏ. Chúng tôi duy trì cam kết bảo mật dữ liệu này bằng cách áp dụng những biện pháp vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý khách.
Cam kết về bảo mật

Sử dụng “cookies”

Việc truy cập trang web này của Quý khách có thể được ghi nhận lại để phân tích số lượng người truy cập vào trang web và mô hình sử dụng phổ biến. Một số thông tin này sẽ được thu thập thông qua việc sử dụng “cookies”. Cookies là một tập tin dữ liệu nhỏ tự động lưu số lần lướt web của một cá nhân trên máy tính của họ và có thể dùng cookies để khôi phục lại truy cập. Nếu Quý khách muốn vô hiệu hóa những cookies này, Quý khách có thể thay đổi cài đặt trên trình duyệt của mình.

Vào bất kỳ lúc nào Quý khách muốn chúng tôi ngưng gửi thư trực tiếp, vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 02835591951. Chúng tôi sẽ miễn phí thực hiện yêu cầu của Quý khách và đảm bảo rằng Quý khách sẽ không nằm trong danh sách gửi thư khuyến mại tiếp thị trực tiếp trong tương lai.