028.35591951

Tag Archives: hầm biogas

Nhiều hộ nông thôn phát triển hầm biogas

bể biogas nhựa composite

Trong một tính chất phát triển của hầm biogas thì những yếu tố về xây dựng được những tính thành phần trong những tính chất được sử dụng trên toàn địa bàn tỉnh đã xây dựng được rất nhiều những công trình trong quá trình làm hầm biogas. Và sự biến đổi lớn nhất của […]

Xây dựng hầm biogas composite 1.9m hệ cải tiến

bể biogas cải tiến

Hầm biogas composite được sử dụng ngày càng nhiều, nhưng kiểu hầm này cũng có những điểm hạn chế nhất định. Tuy nhiên, nghiên cứu hầm biogas composite hệ cải tiế BVC ra đời và phục vụ nhu cầu sử dụng của bà con hiệu quả hơn. Các hộ chăn nuôi hiện nay thường là […]